امارات متحد عربی که دارای پایگاه نظامی در سومالیلند می باشند و از بندر بربرا بهره برداری می نمایند ، آنها مسئولیت تشکیل پلیس و ارتش محلی این کشور را به خود اختصاص داده اند

سومالیلند کشوری است که از سوی جوامع بین المللی به رسمیت شناخته نشده . این کشور از سوی اسرائیل هدایت می شده که در آنجا همراه عربستان سعودی ستاد ارتشی برای حمله به یمن به وجود آورده بودند

در اول ماه مارس ، ۱۹ درصد سازمانی که اختیارات بندر بربرا را از سوی
در دست داشت ، به کشور اتیوپی واگذار گردید و سومالیلند Dubai Ports World
تنها ۳۰ درصد و امارات متحده ۵۱ درصد آن را در اختیار گرفت . پارلمان سومالی
که برای این کشور سومالیلند بخشی از جمهوری جدایی طلب غیر قانونی به حساب می آید ، حضور کشور امارات را محکوم نموده و از شهروندان خود خواسته تا هیچ گونه تماسی با ابوذبی نداشته باشند

در کنفرانس خبری ۱۶ مارس ۲۰۱۸ ، پرزیدنت سومالیلند موسه بیهی عبدی ، این موضع گیری سومالی را به صورت ٬٬ اعلام جنگ ٬٬ قلمداد نمود . در ماه ژانویه ، در مرز پونتلند نزدیک بود تا درگیری به وجود آید ـ پونتلند نیز کشوری است که به رسمیت شمرده نشده است .

متحدان در دماغه ی افریقا در حال تغییر می باشند . از یک سو اسرائیل ، مصر و عربستان سعودی و از سوی دیگر قطر ، ترکیه ، در حالی که ایالات متحده ، فرانسه ، ژاپن و چین پایگاه های نظامی خود را در جیبوتی به وجود آوردند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian