Den 12 mars 2018 inntok Den Syrisk Arabiske Hæren (de syriske regjeringsstyrkene) et hemmelig laboratorium anlagt for fremstilling av kjemiske våpen i Aftris. Dagen etter fant de et annet laboratorium i Chifonya. Begge forstedene ligger i Øst-Ghouta.

Russland hadde erklært en de-eskaleringssone i Øst-Ghouta, men det har vært sterk uenighet om hvordan man skulle skille utenlandske jihadister fra såkalte «moderate syriske opprørere».

Til slutt ba FNs sikkerhetsråd alle partene om å respektere en 30 dagers opphør av kamphandlingene. De Syriske, Russiske og Iranske styrkene fortsatte med sine anti-terrorist operasjoner.

Terroristenes beskytning av den syriske hovedstaden har aldri stoppet til tross for oppfordringen til stans av kamphandlingene. Etter FNs sikkerhetsråds resolusjon 2401 har gjennomsnittlig 35 prosjektiler falt ned over Damaskus daglig. Dette har resultert i mange døde og skadde blant sivilbefolkningen.

Den Syrisk-Arabiske Republikken fordømte i 2012 de forskjellige kjemiske angrepene utført av jihadistene og ba FN om hjelp. I desember 2012 viste en video som Den Frie Syriske Hæren (FSA) offentliggjorde, et av deres egne laboratorier for fremstilling av kjemiske våpen. I videoen forsikret de «moderate opprørerne» at alle alawittene ville bli gasset. Voltaire Network publiserte denne videoen på sin youtube-kanal, men multinasjonale krefter fjernet den raskt. Etter dette fant og beslagla det tyrkiske politiet en del kjemiske våpen på egen jord som jihadistene hadde klargjort for å bringe inn i Syria. Politifolkene som stod i spissen for denne aksjonen ble 13. mars samme år fengslet for et komplott mot den tyrkiske staten.

Uansett begynte vestlige stormakter kort tid etter hendelsen å beskylde Damaskus for selv å ha brukt kjemiske våpen. Syria signerte i 2013 en konvensjon som forbyr slike våpen, mens Russland og USA kom for å overvåke innsamlingen og destruksjonen av hele arsenalet de hadde av mulige ingredienser. På tross av alt dette fremsettes disse beskyldningene fortsatt i dag.

Oversettelse
Jostein Bjørkemo