مطابق با خبرگذاری ها و دولت های غربی ، غوطه ی شرقی حدود چهار صد هزار تن شورشی معتدل را در خود جای داده بود .

پس از عملیات نظامی مشترک سوریه و روسیه برای پاک سازی عناصر جهادی که در کادر پایان دادن به خشونت ها با شورشیان سوری مطابق با ماده ی ۲۴۰۱ انجام گرفت ، نتایج به دست آمده بسیار بحث بر انگیز بود .

تا امروز ۹۰٪ از منطقه ی غوطه پاک سازی و آزاد شده است و نمی توان انتظار داشت که عده ی کثیری بخواهند از زیر آوارها بیرون کشیده شوند :

صدو پنجاه هزار تن از وفاداران به جمهوری عرب سوریه ، توانستند ازیوغ عناصر جهادی آزادی شوند

هفت هزار تن دیگر ، که به احتمال زیاد از عناصر جهادی خارجی بوده اند که همراه با خانواده های خود با اسکورت به ادلیب برده شدند ، حدود هزار و پانصد تن از میان آنها دارای سلاح سبک می باشد .

تا امروز حدود ۱۱۳۰۰۰ تن برآورد شده و هنوز باقی چهارصد هزار تن از افرادی که توسط اعضای سازمان ملل در شورای امنیت مطرح گردیده است ، در این محاسبات جایی ندارند.

هیچ یک از این افراد خود را شورشی معتدل نخوانده و از کشور روسیه حمایت خواسته اند.

شهروندان سوری آزاد شده ، از وضعیت اسفبار خود به هنگام بردگی سخن گفته اند که طی آن مجبور به کندن تونل و ساختن حصار بودند و شرایط زندگی بسیار نامطلوبی
داشتند .

عناصر جهادی ، توسط سربازان انگلیسی و فرانسوی آموزش می دیدند . آنها را کسی دستگیر نکرد ، و به طور مجزا توسط کاروان های بشر دوستانه ی سازمان ملل از این منطقه بیرون برده شدند .

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ ، در ادلیب همین وضعیت وجود داشت .

جنگ داخلی در سوریه هیچ گاه به وجود نیامد ، بلکه تهاجماتی طرح ریزی و حمایت شده از سوی غربیان در جریان بوده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian