Onsdag den 28 mars 2018 presenterte europakommisjonen sin plan for opprettelsen av et «militarisert Schengen» [1].

Selv om henvisninger til Schengen-avtalens «frie bevegelse» egentlig antyder det motsatte, vil dette «militariserte Schengen» være noe NATO ønsker seg og er ikke EU sitt prosjekt. Målet med dette nye militariserte Schengen er ikke bare å gi de militære styrkene til de respektive medlemsstatene fri bevegelighet innen EUs territorium uten røde grensesnorer som hindrer, men å utvide dette privilegiet til alle NATO – hærer (inkludert USAs, Tyrkias og Canadas styrker).

Denne planen må ikke oppfattes som at den på noen måte er knyttet opp mot Skripal-saken, som det snakkes om over alt i disse dager. NATO unnfanget denne planen for to år siden. Den var allerede nevnt i en rapport i oktober 2016 fra Europaparlamentet. Ifølge interne NATO-dokumenter kan den tre i kraft i to tenkte situasjoner: Først, i tilfelle en krig oppstår mot Russland, og deretter i tilfelle et folkeopprør i en NATO- medlemsstat. Mellom linjene er det muligens også en tredje situasjon: Å sette USAs hæravdelinger i stand til å fungere i en salgs førstelinje brannmann-rolle for å slå ned opptøyer i de tettbefolkede forstedene til Europas storbyer.

25 av 28 medlemsstater har mottatt instruksjoner om å utlevere detaljerte planer over alle sine kommunikasjonslinjer, og spesifisere det nødvendige arbeidet som må til på sine veier, tunneler og broer for å få dem tilpasset NATOs formål. Disse landene har også blitt forespurt om de kan få til enighet om å få nødvendige dispensasjoner fra gjeldende lover og reguleringer som hindrer transport av militæret personell og materiell på egne respektive territorier.

Oversettelse
Jostein Bjørkemo