گری ایتکنهد ، در تاریخ Porton Downمدیر آزمایشگاه نظامی سرویس و تکنولوژی
با نام خود و چند تن از همکارانش اعلامSky Newsسوم ماه آوریل سال ۲۰۱۸ در
Novichokکرد که ماده ی سمی که در بدن اسکریپال یافت شده ، به برنامه ی
تعلق دارد ، اما منشا آن را شناسایی نکردیم .

او همچنین تاکید کرد : ٬٬ ما توانستیم این ماده را شناسایی کنیم که به برنامه ی
تعلق دارد ، و نشان دهیم که این سمی است که به اعصاب آسیب می رساند وNovichok
متعلق به برنامه ی نظامی است … اما نتوانستم منشا دقیق آن را مشخص نماییم ، ولی تمامی اطلاعات علمی مربوط به آن را برای دولت فرستادیم ، اما متاسفانه دولت از منابع دیگری استفاده نمود تا آنکه به نتیجه ای که امروزه به آن رسیده ایم دست پیدا کرد ٬٬ .

شانزده روز بعد ، در تاریخ ۱۹ ماه مارس ، وزیر امور خارجه بریتانیا ، بوریس جانسون ، در
وامنمود کرد که با اکیپ Zhanna Nemtsova برای Deutsche Welle
تماس داشته و آنها برای او مشخص کردند که مسئولیت روسیهPorton Downلابراتوار
در این عمل بدون هیچ گونه شک و تردیدی آشکار است .

در سال ۲۰۰۳ ، به هنگام حمله ی نظامی آنگلو ساکسون ها به عراق ، دانشمندان نظامی بریتانیا در همان فریبکاری های دولت خود را فاش کرده بودند . این در زمانی بود که تونی بلر تاکید داشت که متخصصان آنها توانسته اند تایید کنند که در بغداد انبارهای مهمی از سلاح های شیمیایی وجود دارد ،ولی در همان حال یکی از متخصصان نام آور جهانی با نام دکتر دیوید کلی
به طور محرمانه برای شبکه ی بی بی سی گذارش داد که این خبر جعلی می باشد .همین امر به بقتل برسد . کمیسیون تحقیقاتی که توسط لرد برایان هوتونMI6باعث شده بود که توسط
اداره می شد اعلام کرد که او دست به خود کشی زده است . چهار سال بعد ، یکی از نمایندگاه لیبرال با نام نورمان بیکر ، در باره ی حقیقت این قتل با عنوان
کتابی منتشر ساخت . the strange Death of David Kelly

با آمدن در اکران ، توانست جو را آرام کندDavid Aitkenhead

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian