ولترشبکه

مایکل آنتون از شورای امنیت ملی ایالات متحده استعفا می دهد

+

مایکل آنتون به شورای امنیت ملی ایالات متحده استعفای خود را اعلام کرد و جان بولتون را به جانشینی خود معرفی نمود .

اومسئول ارتباطات استراتژیک جهانشمول می باشد ، که به مفهوم تبلیغات جنگی است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.