سرگئی لاورو ، وزیر امور خارچه ی روسیه ، از نقش سازمان های مخفی اروپایی ضد روسی ، در صحنه آرایي کلاه سفیدها در ارتباط با حمله ی به اصطلاح شیمیایی غوطه هشدار داد .

ایگور کوناچنکوو ، سخن گوی ارتش روسیه نیز اعلام کرد ، انگلستان به طور مستقیم در این مسئله دست داشته است .

این سخنان زمانی اعلام شدند که سند جدید در ارتباط با حمله ی شیمیایی ، از سوی کشور سوریه رونمایی می شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian