ولترشبکه

سلاح های نظامی روسی به بندر طارطوس تحویل داده شد

+

Project 117LST‌ Orsk149 R0R0به گفته ی دیلی میل ، دو ناوگان روسی از تنگه ی بوسفور گذشتند ، و مسیر آنها بندر طارطوس درAlexandre Tkachenko سوریه می باشد . عکس های مخابره شده نشان می دهد که آنها سلاح های مختلف و تانک های دوران شوروی را با خود حمل می کنند .BTR-80

Russian reinforcements head for Syria”, Jessica Finn & Jennifer Smith, The Daily Mail, April 16, 2018.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.