ارتش روسیه توانست لابراتوار سلاح های شیمیایی مخفی در دوما را کشف کند ، آنها در منطقه ای که توسط عناصر جهادی اشغال شده بود قرار داشتند .

Thiodiglycold and diethanolamineوسایل مقدماتی تهیه ی سلاح های شیمیایی
در این آزمایشگاه انبار شده بود ، که توسط متخصصان این سلاح ها کشف گردید . آلکساندر رودیونوف در شبکه ی تلویزیونی راسیا ، در ۱۷ ماه آوریل ۲۰۱۸ این موضوع را اعلام کرد . همچنین گفت که این مواد برای تهیه ی گاز خردل نیز به کار می رود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian