Z inicjatywy patriarchy moskiewskiego Cyryla I (prawosławny) i we współpracy z papieżem Franciszkiem I (katolik), zawiązał się sojusz Bartłomieja I, prawosławnego patriarchy Konstantynopola, Teofila III, prawosławnego patriarchy Jerozolimy, Teodora II, prawosławnego patriarchy Aleksandrii, Jana X, prawosławnego patriarchy Antiochii (z siedzibą w Damaszku) oraz Tawadrosa II (Teodora II), koptyjskiego papieża Aleksandrii i patriarchy Stolicy św. Marka (z siedzibą w Kairze) – sprzeciwiających się wojnie przeciwko Syrii.

„Odbyłem dzisiaj rozmowę z Papieżem Franciszkiem i ze wszystkimi prawosławnymi Patriarchami Bliskiego Wschodu” – powiedział patriarcha Cyryl na spotkaniu z przedstawicielami mediów w dniu 14 kwietnia. – „Podjęliśmy tę inicjatywę, zdając sobie sprawę, że chrześcijanie nie mogą trzymać się z dala od tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje się w Syrii. Syria i Bliski Wschód, to miejsce, gdzie powstało chrześcijaństwo, a te straszne konflikty, które dzisiaj nękają syryjską ziemię – nie mogą nie tworzyć zagrożenia, w tym także zagrożenia dla obecności chrześcijan. Ponadto, jest zupełnie oczywiste, że cierpią ludzie. A przesłanie Kościoła dla świata jest zawsze związane z orędowaniem pokoju i sprawiedliwości między ludźmi. Zatem, nie można milczeć, gdy dzieje się to, co dziś dzieje się w Syrii” – podkreślił patriarcha Cyryl [1].

W rezultacie, na stronie internetowej Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych RKP został we wtorek opublikowany tekst pokojowego apelu [2], uzgodniony 14 kwietnia podczas rozmowy papieża Franciszka i patriarchy Cyryla. Ów wspólny apel został poparty przez wymienionych na wstępie patriarchów.

Inicjatywa ta jest wynikiem Wspólnej Deklaracji Patriarchów [3]: Jana X, prawosławnego patriarchy Antiochii (Kościół Grecko-Prawosławny), Ignacego Efrema II, jakobickiego patriarchy Antiochii (Syryjski Kościół Ortodoksyjny) i Józefa I Absi, melchickiego patriarchy Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy (Grecki Melchicki Kościół Katolicki), dotyczącej niedawnego bombardowania Syrii, a wydanej w Damaszku, stolicy Syrii, 14 kwietnia 2018 roku.

Zob. także:

Syria: chrześcijanie nie wierzą Zachodowi, bronią Asada” [Wypowiedź biskupa Georgesa Abou Khazena OFM, wikariusza apostolskiego dla katolików obrządku łacińskiego w Aleppo], Krzysztof Bronk, Vatican News, 18 kwietnia 2018.

Tłumaczenie
Grzegorz Grabowski ">Grzegorz Grabowski
Polski blog

[1Святейший Патриарх Кирилл обсудил по телефону с Папой Римским Франциском и Предстоятелями Поместных Православных Церквей ситуацию в Сирии” („Patriarcha Cyryl omówił telefonicznie sytuację w Syrii z Papieżem Franciszkiem i Przedstawicielami Lokalnych Kościołów Prawosławnych”), Rosyjski Kościół Prawosławny. Wydział Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych, 14 kwietnia 2018.

[2Poniżej tekst pokojowego apelu, uzgodnionego 14.04.2018 r. w czasie rozmowy telefonicznej papieża Franciszka i patriarchy Cyryla, i popartego również przez patriarchów Bliskiego Wschodu:

„Wspólne oświadczenie
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9).
W momencie dzisiejszego nasilającego się napięcia międzynarodowego, my, powodowani poczuciem odpowiedzialności za miliony chrześcijan powierzonych przez Boga naszej duchowej opiece, a także odpowiedzialności za dobro całej rodziny ludzkiej, połączonej wspólnym losem, występujemy ze wspólnym oświadczeniem.
Działania wojenne, przedłużające się na Bliskim Wschodzie, które spowodowały w ostatnich latach ogromne cierpienia, zabrały życie wielu tysięcom ludzi i zmusiły miliony innych do ucieczki, zagrażają nam teraz przekształceniem się w konflikt globalny.
Nasz świat zbliżył się do niebezpiecznej granicy: do rzeczywistego upadku kontaktów międzynarodowych i współpracy między narodami, podejmowanych dla dobra całej rodziny ludzkiej.
Oczywistym jest, że okropności wojen światowych ubiegłego wieku nie wytrzymują żadnego porównania z możliwymi katastrofalnymi skutkami wojny światowej dzisiaj.
W obliczu tej strasznej groźby zwracamy się do wszystkich przywódców światowych z apelem, by uświadomili sobie swoją odpowiedzialność przed swoimi narodami, przed całą ludzkością i przed Bogiem.
Zwracamy się również do państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, a zwłaszcza do państw-członków Rady Bezpieczeństwa z apelem, by przypomniały sobie o swoim obowiązku wobec rodziny narodów, i w imię Boga wzywamy je do przezwyciężenia podziałów i wspólnej pracy dla pokoju na całym świecie.
Wspólnie apelujemy do przywódców politycznych, by nie dopuścili do dalszej eskalacji napięcia, uniknęli konfrontacji i weszli na drogę dialogu.”

Tłumaczenie – Grzegorz Grabowski. Tekst oryginalny: „Миротворческая инициатива христианских лидеров в связи с ситуацией на Ближнем Востоке” („Inicjatywa pokojowa przywódców chrześcijańskich w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie”), Rosyjski Kościół Prawosławny. Wydział Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych, 17 kwietnia 2018.