ژان ایو لو دریان ، وزیر دفاع فرانسه ، در مجمع ملی این کشور ، فرایند حذف مدال .لژوین افتخار از بشار اسد رئیس جمهور کشور سوریه را اعلام کرد

این مدال از سوی پرزیدنت ژاک شیراک به او اهدا گردید . ژاک شیراک خود را حامی بشر اسد می نامید و او را به صحنه ی کارزار بین المللی وارد نمود .

اما عمل کرد بسیار نادر از سوی ژنرال بنوآ پیوگا به وقوع پیوست . او رئیس نیروهای COSویژه ی فرانسه بوده است
هم چنین رئیس ستاد ارتش خاص دو پرزیدنتDRMهم چنین رئیس اطلاعات ارتش
این کشور ، به ترتیب نیکولا سارکوزی و فرانسوآ هولاند . او از کاخ الیزه توانست سربازانی را که به طور مخفیانه به سوریه فرستاده شده بودند سازماندهی و اداره نماید تا بدین ترتیب مقدمات سرنگونی رژیم این کشور را مهیا سازد ، به این عملیات ٬٬ دستور عمل فرانسوی ٬٬ از سوی پرزیدنت هولاند نامیده شد . ژنرال بنوآ پیوگا به خاطر عملیات خود تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته و بر عکس از وی تمجید به عمل آمده و عنوان صدر اعظم را بدست آورده همچنین لژیون افتخاری را دریافت کرده است ، به خصوص بعد از آنکه در گرد همایی بیلدربرگ در سال ۲۰۱۷ شرکت داشته است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian