ولترشبکه

عملیات مشترک متحدان علیه سوریه شکست خورد

+

دو موشک ایالات متحده منفجر نشدند . و در تاریخ ۱۸ ماه آوریل به روسیه برده شدند تا آزمایش شوند [1] . تکنولوژی نظامی ایالات متحده و روسیه به طور اساسی با یکدیگر تفاوت دارد ، به صورتی که پیشرفت های هر یک ، به سختی قابل نسخه برداری برای طرف مقابل می باشد . در عین حال مهندسین نظامی روسیه تکنولوژی ایالات متحده را مورد مطالعه قرار خواهند داد تا بتوانند تکنیک های ضد موشکی خود را بهبود بخشند .

خود را شلیک نماید Scalp-EGیک هواپیمای رافال فرانسوی نتوانست موشک های  [2] . نیز نتوانستند از ناو های چند منظوره ی MdCNدر همان حال سه شوک ناوبر خود پرتاب شوند [3] . این موشک های بسیار پیشرفته برای اولین بار طی عملیات جنگی به کار می رفتند .

دو دولت ایالات متحده و فرانسه ، با سر پوش نهادن به این اشکالات اطمینان خاطر دادند که عملیات مشترک ۱۴ ماه آوریل ۲۰۱۸ ، یک پیروزی تمام عیار بوده . وزیر دفاع روسیه ، اعلام کرد که بیش از دو سوم این موشک ها از سوی ارتش عرب سوریه منهدم شدند در حالی که دو دولت ایالات متحده و فرانسه این موضوع را انکار می کنند . [4]

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.