دو موشک ایالات متحده منفجر نشدند . و در تاریخ ۱۸ ماه آوریل به روسیه برده شدند تا آزمایش شوند [1] . تکنولوژی نظامی ایالات متحده و روسیه به طور اساسی
با یکدیگر تفاوت دارد ، به صورتی که پیشرفت های هر یک ، به سختی قابل نسخه برداری برای طرف مقابل می باشد . در عین حال مهندسین نظامی روسیه تکنولوژی ایالات متحده را مورد مطالعه قرار خواهند داد تا بتوانند تکنیک های ضد موشکی خود را بهبود بخشند .

خود را شلیک نماید Scalp-EGیک هواپیمای رافال فرانسوی نتوانست موشک های
 [2] .
نیز نتوانستند از ناو های چند منظوره ی MdCNدر همان حال سه شوک ناوبر
خود پرتاب شوند [3] . این موشک های بسیار پیشرفته برای اولین بار طی عملیات جنگی به کار می رفتند .

دو دولت ایالات متحده و فرانسه ، با سر پوش نهادن به این اشکالات اطمینان خاطر دادند که عملیات مشترک ۱۴ ماه آوریل ۲۰۱۸ ، یک پیروزی تمام عیار بوده . وزیر دفاع روسیه ، اعلام کرد که بیش از دو سوم این موشک ها از سوی ارتش عرب سوریه منهدم شدند
در حالی که دو دولت ایالات متحده و فرانسه این موضوع را انکار می کنند . [4]

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian