در تاریخ ۲۴ USSOCOMژنرال ریموند آ. توماس (فرمانده ی عملیات ویژه
نشان داد که جنگ الکترونیکی میان ایالات GEOINTآوریل ۲۰۱۸ در سمپوزیم
متحده و دشمن ( که مقصود روسیه باشد ) از چه بعد عظیمی برخوردار بوده است .

بنا به گفته ی او ( دشمن ) در حال مختل ساختن و همچنین از کار انداختن منظم سیستم های دفاعی ایالات متحده در سوریه می باشد ، به صورتی که برای پنتاگون امکان مراقبت از مناطق جنگی وجود ندارد . زمان حمله ی سه جانبه ی ۱۴ ماه آوریل به سوریه ، ارتش روسیه توانست برخی از موشک ها را با هک کردن سیستم های مخابراتی جی پی اس مختل سازد ، طوری که آنها تغییر جهت دادند و نتوانستند به هدف مورد نظرخود برخورد کنند . از آن بدتر ، سیستم های شناسایی( دوست از دشمن ) از کار افتاده بود . در این شرایط ، استفاده از هواپیماهای ویژه ی مراقبت امکان نداشت ، بلکه خطرناک هم بود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian