به درخواست کشور روسیه ، هفتده شاهد عینی که در محل حادثه ی دوما حضور داشتند در برابر سازمان منع سلاح های شیمیایی ، در تاریخ ۲۷ ماه آوریل شهادت دادند .
این افراد که در ویدیوی ساختگی کلاه سفیدها پس از حادثه ی به اصطلاح شیمیایی در برابر پزشکان بیمارستان حضور یافتند .

فرستاده های ایالات متحده ، انگلستان ، و فرانسه در برابر این ٬٬ صحنه سازی تبلیغاتی ٬٬ اعتراض کردند و اعلام کردند مدارکی در دست دارند که این شهادت ها را نفی می کند . اما تا کنون آنها را نتوانسته اند ارائه دهند .

این سه کشور با استناد به منابع کلاه سفیدها و کافی دانستن آنها در تاریخ ۱۴ ماه آوریل به سوریه حمله کردند .

از سوی دیگر ، فرستاده های روسیه که تبلیغات مخدوش کننده ی دول غربی را آشکار ساختند ،با استناد به این شهود اعلام کردند که این دول در پذیرفتن گفته های آنها سوء نیت از خود نشان می دهند . و همچنین اظهار داشتند که اجازه ی حمله ی مجدد به سوریه را نخواهند داد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian