På oppfordring fra Russland sto 17 øyenvitner fram den 27. april og vitnet om det påståtte kjemiske angrepet som skulle ha funnet sted i Douma. De kom for å vitne foran Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Alle disse 17 vitnene bekreftet at dette kjemiske angrepet aldri hadde funnet sted.

Disse personene er syriske borgere som kan sees på en video som De Hvite Hjelmene har kringkastet rundt omkring i verden som et bevis på «kjemisk angrep» i Douma, der lederne for dette sykehuset arbeider.

Delegasjoner fra USA, Storbritannia og Frankrike har protestert mot det de påstår er «bevis», og har til og med garantert at de kan komme med bevis som motsier erklæringene fra disse vitnene. Men de har aldri kommet med noen av dem.

Når man tar med i betraktningen at videoen til De Hvite Hjelmene, som skal vise at den syriske regjeringen overskrider grensen for bruk av kjemiske midler, førte den til at USA, Frankrike og Storbritannia bombet Syria den 14. april.

For sin del understreker Russlands delegasjon at reaksjonen fra disse tre vestlige landene - at å bombe Syria før erklæringen fra øyenvitner kom, de som nekter for at et kjemisk angrep fant sted - demonstrerer kun at disse landene handler i dårlig tro - og at alt dette kun er en manipulasjon for å rettferdiggjøre bombingen av Den Syrisk-Arabiske Republikken.

Den russiske delegasjonen kunngjorde på et møte at Russland ikke vil tillate noen ny aggresjon mot Den Syrisk-Arabiske republikken.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no