از چند ماه پیش ، اعضای ٬٬ گروه کوچک ٬٬ ( عربستان سعودی ، ایالات متحده ، فرانسه ، اردن و انگلستان ) می کوشند تا روسیه را از شورای امنیت سازمان ملل حذف نمایند .

اصلاح شود ، OIACدر همین راستا ، فرانسه پیشنهاد داده تا نظام نامه ی این سازمان که مسئول بازرسی از اجرایی بودن پیمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی است –با اعمال این تغییرات ، تحولاتی در ماهیت و مفهوم این سازمان به وجود خواهد آمد .

اینکه روسیه با روایت متحدان سازمان ناتو ، در ارتباط با موضوع اسکریپال و حوادثی که در غوطه ی شرقی پیش آمده ، مخالفت کرده ، تغییر اساسنامه ی سازمان منع سلاح های شیمیایی ، با حذف روسیه ، خواهد توانست روایات خود را تحمیل نماید و خود به تنهایی مقصرین را تعیین کند .

تا کنون احکام سازمان منع سلاح های شیمیایی به او اجازه داده تا حقیقت را مشخص نماید ، و نه آنکه مقصر را شناسایی کند . تصمیمات این سازمان بر پایه ی رای اکثریت صلاحیت دار گرفته می شود .

پیشنهاد فرانسه آن است که اکثریت بدون صلاحیت خاصی تصمیم بگیرند که این به مفهوم قدرت دادن به طرف های غربی است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian