کشور کانادا به سفارت ونزوئلارسماََ اعلام کرده که اجازه ندارد برای انتخابات ریاست جمهوری کشورش صندوق های رای گیری دایر کند.

این تصمیم ، بر خلاف کنوانسیون وین در ارتباط با روابط کنسولی می باشد .

کشور فرانسه و آلمان نیزبر خلاف این کنوانسیون عمل کرده اند و اجازه نداده اند تا سفارت سوریه ، صندوق های رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ در محل سفارت خود دایر کند [1]

کانادا ، فرانسه و آلمان مدعی دفاع از دموکراسی می باشند ، در حالی که اجازه ی برگذاری انتخابات ریاست جمهوری به برخی کشورها از جمله سوریه را نمی دهند. پنتاگون طرح نابودی دولتها و جوامعی ٬٬ خاور میانه ی بزرگ ٬٬ ،و همچنین کشورهای واقع شده در دریای کارائیب را آغاز کرده که در راس آن ونزوئلا قرار دارد . [2]
علیه ونزوئلا را شبکه ی ولتر پیش از این منتشر ساخته [3] SouthComطرح

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« La France coupable d’interdire l’élection présidentielle syrienne », par Damien Viguier, Réseau Voltaire, 18 mai 2014.

[2« Interprétations divergentes au sein du camp anti-impérialiste », « Le projet militaire des États-Unis pour le monde », par Thierry Meyssan, Haïti Liberté (Haïti) , Réseau Voltaire, 15 et 22 août 2017.

[3Plan to overthrow the Venezuelan Dictatorship – “Masterstroke””, by Kurt W. Tidd, Voltaire Network, 23 February 2018. « Le "Coup de Maître" des États-Unis contre le Venezuela », par Stella Calloni, Traduction Maria Poumier, Réseau Voltaire, 11 mai 2018.