در ۳۰ ماه مه ۲۰۱۸ ، هنگام مراسمی در پرل هاربر ، وزیر دفاع ایالات متحده جیمز متیس ، اعلام کرد که پا کوم ایالات متحده ( که به مفهوم فرماندهی اقیانوس آرام می باشد ) به صورت ایندو پا کوم ایالات متحده در می آید .

ژنرال ماتیس علت این تغییر را اعلام نکرده ، و تنها مشخص نموده که حوزه ی عملیاتی آن در اقیانوس آرام و اقیانوس هند خواهد بود .

آدمیرال هری هریس ، فرمانده ی کوکوم ( فرماندهی نیروهای جنگنده ی متحد ) ، مشخص کرده که زمان رقابت میان قدرت های بزرگ فرا رسیده . در حوزه ی اقیانوس هند و اقیانوس آرام ، رقابت ژئوپولیتیک میان دو دیدگاه لیبرال و سرکوب گر وجود دارد .

به نظر می رسد اشاره ی پنتاگون به چین باشد ٬٬ جاده ی جدید ابریشم ٬٬
همچنین استراتژی چینی ٬٬ گردنبند مروارید ٬٬ که هدف آن Belt & Road Initiative .
ایجاد مانع در برابر هند باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian