Mens Elysee legger bånd på seg vedrørende formidling av at en telefonsamtale har funnet sted den 1. juni mellom den franske presidenten og USAs president, så har det Hvite Hus på sin side begynt å lekke deler av samtalen.

Det ser ikke ut til at samtalen har forløpt særlig bra: Emmanuel Macron begynte med «oppriktig» kritikk av USAs politikk og USAs president returnerte med unnvikende og tørre kommentarer til han. Intervjuet endte sannsynligvis opp med fornærmende bemerkninger i begge retninger.

Man er nå svært lang unna den situasjonen hvor Frankrikes president viser godvilje overfor sin motpart fra USA.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no