ولترشبکه

سوریه امنیت منطقه ی جنوبی خود را تحکیم می بخشد

+

ارتش عرب سوریه در حال قرار دادن موشک های ضد هوایی در جنوب این کشور می باشد ، که خط مرزی میان منطقه ی جولان است که توسط اسرائیل محاصره شده .

هم زمان ، نیروهای حزب الله حاضر در منطقه به سوی لبنان حرکت کرده اند .

اسرائیل از چندین سال پیش ، عقب نشینی گروه های نظامی ایرانی و یا وابسته به ایران ( به مانند حزب الله ) در جنوب سوریه را اعلام کرده . بنیامین ناتانیاهو چندین بار به مسکو سفر کرد تا بتواند موافقت مسکو رابه سوی خود جلب کند . به نظر می رسد که موقعیت قرار گیری ارتش سوریه در منطقه زیاد باب میل او نباشد .

سیستم دفاعی ضد موشکی سوریه توسط روسیه در این کشور مستقر شده . این سیستم دفاعی نخواهد گذاشت تا از طریق هوایی به این کشور حمله شود . در طی سال های اخیر ، اسرائیل حملات خود را به سوریه و لبنان ، از طریق هوایی بیشتر کرده است ، به صورتی که دست کم یک حمله در ماه انجام می دهد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.