بنیامین ناتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ، به طور غافلگیرانه به عمان سفر کرد . رئیس موساد یوسی کهن او را در این سفر همراهی می کرد . او و همراهانش توسط پادشاه عبدالله دوم مورد استقبال قرار گرفتند .

بر پایه ی اطلاعات دریافت شده ، صحبت های آنها در باره ی استقرار نیروهای موافق ایران در جنوب سوریه بوده است - که قبل از حضور جارد کوشنر و جازون گرینبالد فرستاده های ایالات متحده در منطقه انجام شده ،همچنین طرح صلح ایالات متحده .

اسرائیل و اردن با نگرانی منتظر حمله ی نظامی ارتش عرب سوریه و متحدانش به جنوب این کشور می باشند . هر چند اسرائیل و اردن پذیرفته اند که نظامیان ایرانی در سوریه حضور ندارند ، و تنها مشاوران ایرانی در آنجا می باشند .با این وجود ترس آنها از حضور حزب الله و میلیشیای شیعه ی افغان و عراقی مدافع ایران در این منطقه می باشد .

اسرائیل و اردن می کوشند تا با همکاری یکدیگر در برابر طرح صلح ایالات متحده مانع ایجاد کنند . آنها بر اصل وجود دو دولت : دولت فلسطینی که بخش بزرگتر اردن می باشد وکرانه ی باختری رود اردن را در بر می گیرد توافق نظر دارند . در همین راستا ، آنها طرح ایجاد سهولت در حمل و نقل و تجارت میان اردن و کرانه ی باختری را پیش کشیده اند . همچنین مسئله ی مربوط به حاکمیت اردن بر مناطق مذهبی یهودی ، مسیحی و اسلامی در اورشلیم نیز مورد بحث قرار داده اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian