ولترشبکه

کشور مصر شرایط خود را برای حذف محاصره ی نوار غزه اعلام کرد

+

زمانی که جارد کوشنر و جازون گرینبالد ، فرستادگان ویژه ی ایالات متحده ، پس از سفر خود به اردن و عربستان سعودی به مصر آمدند ، کابینه ی پرزیدنت ال سی سی اعلام کرد که بخشی از طرح صلح ایالات متحده را می پذیرد .

مصر محاصره ی نوار غزه را زمانی پایان می دهد که کشورهای خلیج بندر و فرودگاه در غزه ایجاد کنند و حماس زندانیان اسرائیلی را آزاد سازد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.