Voltaire Network

Estland feirer en kriminell nazist

+

Den 22. juni ble det satt opp et minnesmerke over oberst Alfons Rebane i Estland.

Alfons Rebane samarbeidet med det Tredje Riket (Nazi-Tyskland, overs.) og fungerte som standartenführer i SS. Han begikk en rekke krigsforbrytelser i Sovjetunionen.

Regjeringen i Estland ville ikke vært knyttet opp mot denne markeringen, men de nektet å gå så langt som å fordømme den.

Etter andre verdenskrig samarbeidet Alfons Rebane med Storbritannia i samarbeid med stay-behind operasjoner (Gladio). Han deltok spesielt i «Operasjon Jungel» som hadde som målsetting å lose tidligere nazioffiserer inn i Polen og de Baltiske statene for at de der kunne få istand anti-kommunistisk motstand. Han har til og med undervist på akademiet til MI6.

Estland er medlem av Den Europeiske Unionen, en organisasjon som tar mål av seg for å kjempe for fred i Europa og mot at nazismen skal få fotfeste igjen.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.