Den 22. juni ble det satt opp et minnesmerke over oberst Alfons Rebane i Estland.

Alfons Rebane samarbeidet med det Tredje Riket (Nazi-Tyskland, overs.) og fungerte som standartenführer i SS. Han begikk en rekke krigsforbrytelser i Sovjetunionen.

Regjeringen i Estland ville ikke vært knyttet opp mot denne markeringen, men de nektet å gå så langt som å fordømme den.

Etter andre verdenskrig samarbeidet Alfons Rebane med Storbritannia i samarbeid med stay-behind operasjoner (Gladio). Han deltok spesielt i «Operasjon Jungel» som hadde som målsetting å lose tidligere nazioffiserer inn i Polen og de Baltiske statene for at de der kunne få istand anti-kommunistisk motstand. Han har til og med undervist på akademiet til MI6.

Estland er medlem av Den Europeiske Unionen, en organisasjon som tar mål av seg for å kjempe for fred i Europa og mot at nazismen skal få fotfeste igjen.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no