ولترشبکه

وزارت امور خارجه ی ایالات متحده از اعطای ویزا به رئیس سابق سازمان ناتو خودداری نمود

+

رئیس سابق سازمان ناتو -خاویر سولانان ( ۱۹۹۵-۹۹ ) ، اجازه ی ورود به ایالات متحده را دریافت نکرد ،- او قرار بود در همایشی مربوط به خروج ایالات متحده از برجام شرکت کند .

به هنگام جنگ علیه کشور سربی ، آقای سولانا کوشید تا احزاب چپ اروپا را در حسن نیت ناتو متقاعد سازد . اخیراََ نیز او در جلسات ۵+۱ با ایران و در نوشتن پیش نویس قرار داد برجام حضور داشته .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.