رئیس سابق سازمان ناتو -خاویر سولانان ( ۱۹۹۵-۹۹ ) ، اجازه ی ورود به ایالات متحده را دریافت نکرد ،- او قرار بود در همایشی مربوط به خروج ایالات متحده از برجام شرکت کند .

به هنگام جنگ علیه کشور سربی ، آقای سولانا کوشید تا احزاب چپ اروپا را در حسن نیت ناتو متقاعد سازد . اخیراََ نیز او در جلسات ۵+۱ با ایران و در نوشتن پیش نویس قرار داد برجام حضور داشته .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian