Çimento şirketi Lafarge’ın Suriye’deki kadrolarına karşı tutumunu incelemekle görevli sorgu hakimleri çokuluslu şirket hakkında « ambargo ihlali », « başkalarının yaşamını tehlikeye atma », « bir terörist şirketin finansmanı » ve « insanlığa karşı işlenen suça iştirak » nedeniyle soruşturma başlattı.

Kendilerine şikayet edilen olguların çok ötesine giden hakimler Lafarge’ın cihatçıların denetimindeki taş ocaklarından hammadde satın alıp almadığını ve cihatçılara bağlı bayilere çimento satıp satmadığını belirlemeye çalışıyorlar.

Bu amaçla hakimler aynı zamanda, Le Monde gazetesinin basit bir tanık olarak sunmaya çalıştığı ve yeraltındaki altyapısını inşa etmesi için IŞİD’e yardımcı olmakla görevlendirildiği düşünülen fabrikanın güvenlik sorumlusu Norveçli Jacob Waerness’i de sorguladı.

Thierry Meyssan’ın Gözlerimizin önünde – 11 Eylül’den Donald Trump’a kitabının 52 ve 161nci sayfalarında ve sütunlarımızda [1] anlattığı tam da budur.

Bu olay çözümlenmiş olmaktan uzaktır çünkü hakimler şimdilik ne Lafarge ile Hillary Clinton ve NATO arasındaki geçmişteki bağları, ne de çokuluslu şirketin IŞİD’in askeri istihkamına verdiği desteği ortaya çıkarmış değiller.

Çeviri
Osman Soysal

[1İfşaatlar: Lafarge-Holcim’in cihadı”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 24 Mart 2017.