Portekizli sosyalist António Vitorino Uluslararası Göç Örgütü’nün (İngilizce kısaltmasıyla OIM) yeni direktörü seçildi.

Bu örgüt İkinci Dünya Savaşı sonrasında barış anlaşmaları tarafından dayatılan nüfus hareketlerini yönetmek üzere kurulmuştur. Örgüt artık Peter Sutherland tarafından tasarlanan devletlerin yok edilmesi siyasetini yürürlüğe sokan BM’e bağlı faaliyet yürütmektedir [1].

Geleneksel olarak ABD’li bir diplomat tarafından yönetilen OIM yirmi yıldır uluslararası göçleri teşvik etmektedir. Örgütün son direktörü William L. Swing göçlerin sadece seçkinlere özel olmaması gerektiğini, ama « kaçınılmaz, gerekli ve arzu edilebilir » oldukları için demokratikleştirilmeleri gerektiğini belirtiyordu.

ABD tarafından Evanjelist Ken İsaacs’ın (Billy ve Franklin Graham’ın kuruluşu, Samaritan Borsası’nın kurucusu) adaylığı, Müslüman karşıtı tweet’lerini ortaya çıkaran Washington Post’un bir kampanyası sonrasında reddedildi [2].

Yeni direktör António Vitorino, António Guterres (bugünkü BM Genel Sekreteri) hükümetinde Savunma Bakanlığı görevini üstlenmişti. Vergi yolsuzluğu nedeniyle siyaseti bırakmak zorunda kalmıştı. Ancak bu durum adaletten sorumlu Avrupa Birliği komiseri ve Notre-Europe-İnstitut Jacques Delors’un Başkanı olmasına engel olmamıştır.

Çeviri
Osman Soysal

[1Göçmen krizinin iplerini ellerinde tutanlar”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 2 Mayıs 2016.

[2A Trump U.N. nominee would be an embarrassment to the United States”, Editorial board, The Washington Post, February 11, 2018.