بازپرسان قوه ی قضایی مسئول بررسی عملیات شرکت سیمان سازی لافارژ درسوریه ، همراه با کادر آن شدند . سیمان سازی لافارژ یک شرکت چند ملیتی است که متهم به ٬٬ نقض تحریمات ٬٬ ، و ٬٬ به خطر انداختن زندگی انسان ها ٬٬ ،و ٬٬ تامین مالی یک سازمان تروریستی ٬٬ ، و ٬٬ دست داشتن در جنایت علیه بشریت ٬٬ ، بوده است .

قضات ، فراتر از واقعیت هایی که آنها را در گیر ساخته ، در پی رد یابی مواد معدنی هستند که به احتمال زیاد لافارژ از معادن تحت کنترل عناصر جهادی تهیه می کرده است ، و این سیمان را به بخش کننده های مرتبط به عناصر جهادی فروخته است .

همچنین ، قضات در حال بررسی موقعیت مسئول امنیت این کارخانه می باشند که شخصی نروژی با نام جاکوب وائرنس می باشد ، و مجله ی لوموند او را به صورت شاهد ساده معرفی کرده ، در حالی که این امکان وجود دارد که او برای ساختن تونل های و زیر ساخت های زیر زمینی به داعش نقشی عمده داشته است .

این همان موضوعی است که تی یری میسان در صفحه ی ۸۸ -۹۰ و ۲۵۰ کتاب خود تحت عنوان ٬٬ در برابر چشمانمان . از ۱۱ سپتامبر تا دونالد ترامپ ٬٬ و در حاشیه نویسی های خود عنوان کرده است [1] .

برای روشن کردن این موضوع ، راه طولانی در پیش است ، در حال حاضر قضات نتوانسته اند رابطه ی گذشته ی لافارژ با هیلاری کلینتون و سازمان ناتو ، و همچنین کمک ها و حمایت های نظامی این شرکت چند ملیتی را به داعش مشخص کنند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1“افشاگری : جهاد طلبی نزد لافارژ-هولسیم (Lafarge-Holcim)”, بوسيله ى تی یری میسان‬, ترجمه حمید محوی, شبکه ولتر, 24 مارس 2017, www.voltairenet.org/article195760.html