آنتونیو ویتورینی که از حزب سوسیالیست پرتقال می باشد ، به مدیریت سازمان بین المللی مهاجرت انتخاب شد .

این سازمان در روز بعد از پایانی جنگ جهانی دوم به وجود آمد ، تا بتواند به جابجایی ملت هایی که پس از معاهدات صلح مجبور به جابجایی شدند ، رسیدگی نماید . این سازمان ، از این پس به سازمان ملل وابسته شده ، و در آن سیاست مطرح شده توسط پیتر سوترلند در اربتاط با انهدام دولت ها را دنبال می کند [1].

به طور سنتی ، سازمان بین المللی مهاجرت توسط یک دیپلمات ایالات متحده اداره می شده است ، و به مدت دو دهه بانی مهاجرت های بین المللی بوده . آخرین مدیر آن که ویلیام ل. اسوینگ نام داشته ، تضمین کرده که این سازمان نباید تنها متوجه نخبه گان باشد ، و باید از طریق دموکراتیک اداره شود ، تا این مهاجرت ها به صورت : ناگزیر ، ضروری و مطلوب درایند .

کاندیداتوری کن ایزاآکس اوانژلیست ( مدیر بورس ساماریتن و سازمان بیلی و فرانکلن گراهام ) ، که از سوی ایالات متحده معرفی شده ، پس از تحقیقات واشنگتن پست با نشان دادن پیام های تویتری ضد اسلامی او ، کنار گذاشته شد [2] .

مدیر جدید این سازمان ، آنتونیو ویتورینو ، وزیر دفاع دولت آنتونیو گوترس بوده ( هم اکنون مدیر کل سازمان ملل ) . او مدتی به خاطر تخلفات مالیاتی ناگزیر به ترک
صحنه ی سیاست شد . با این حال او به عنوان نماینده ی اروپایی در بخش قضایی انتخاب شده و مدیر انستیتوی ( نوتر اوروپ ) ژاک دولورس می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1“کسانی که سر نخ بحران مهاجرت را در دست دارند”, بوسيله ى تی یری میسان‬, ترجمه حمید محوی, شبکه ولتر, 2 مه 2016, www.voltairenet.org/article191576.html

[2A Trump U.N. nominee would be an embarrassment to the United States”, Editorial board, The Washington Post, February 11, 2018.