محمد الاحمدی ، سفیر قطر در اسرائیل و فلسطین ، پیش از این نیز ، به هنگام مذاکرات با دولت یهود تبار برای تبادل زندانیان ، نماینده ی سازمان حماس بوده است

پس از سفر جارد کوشنر و جازون گرینبالت به قطر ، محمد الاحمدی به طور مستقیم به نمایندگی از سازمان حماس با اسرائیل مذاکره می کند .

امروزه ، قطر و ترکیه حامیان اصلی سیاسی و مالی ( اما نه نظامی ) اخوان المسلمین می باشند . سازمان حماس ، اغلب به صورت شاخه ی فلسطینی اخوان المسلمین معرفی شده .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian