ولترشبکه

کشور قطر نماینده ی سازمان حماس در اسرائیل شد

+

محمد الاحمدی ، سفیر قطر در اسرائیل و فلسطین ، پیش از این نیز ، به هنگام مذاکرات با دولت یهود تبار برای تبادل زندانیان ، نماینده ی سازمان حماس بوده است

پس از سفر جارد کوشنر و جازون گرینبالت به قطر ، محمد الاحمدی به طور مستقیم به نمایندگی از سازمان حماس با اسرائیل مذاکره می کند .

امروزه ، قطر و ترکیه حامیان اصلی سیاسی و مالی ( اما نه نظامی ) اخوان المسلمین می باشند . سازمان حماس ، اغلب به صورت شاخه ی فلسطینی اخوان المسلمین معرفی شده .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.