ولترشبکه

ترامپ علیه سازمان جهانی تجارت

+

یک طرح قانونی که به درخواست پرزیدنت دونالد ترامپ تهیه شده ، به رئیس جمهور ایالات متحده قدرت تام برای تثبیت تمامی حقوق گمرکی را می دهد [1].

این طرح که هنوز در سازمان مدیریت به بحث گذاشته نشده ،هدفش خارج کردن ایالات متحده از سازمان جهانی تجارت می باشد .

به گفته ی آکسیوس ، که این سند را لو داده ، مشخص نیست ، کنگره حاضر شود قدرت بیشتری به رئیس جمهور بدهد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] “United States Fair and Reciprocal Tariff Act (Draft)”, Voltaire Network, 2 July 2018.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.