یک طرح قانونی که به درخواست پرزیدنت دونالد ترامپ تهیه شده ، به رئیس جمهور ایالات متحده قدرت تام برای تثبیت تمامی حقوق گمرکی را می دهد [1].

این طرح که هنوز در سازمان مدیریت به بحث گذاشته نشده ،هدفش خارج کردن ایالات متحده از سازمان جهانی تجارت می باشد .

به گفته ی آکسیوس ، که این سند را لو داده ، مشخص نیست ، کنگره حاضر شود قدرت بیشتری به رئیس جمهور بدهد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1United States Fair and Reciprocal Tariff Act (Draft)”, Voltaire Network, 2 July 2018.