بنا بر گفته ی سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده ، پلیس بلژیک در ۲۸ ماه ژوئن ۲۰۱۱ ، دو نفر ایرانی را به اتهام اقدام به بمبگذاری در میتینگ مجاهدین خلق در پاریس -ویلپنت ، دستگیر کرد [1] .

از ابتدای تحقیقات ، پلیس فرانسه از هم تایان آلمانی خود خواست تا دیپلمات ایرانی با موقعیت رسمی در وین به خاطر طراحی این حادثه دستگیر شود . دیپلمات ایرانی با وجود آن که مصونیت دیپلماتیک او نادیده گرفته شده بود ، به سرعت فراخوانده شد .

وزیر امور خارجه ی ایران ، سفرای بلژیک و فرانسه همچنین دبیر سفارت آلمان را در تهران احضار نمود و از آنها خواست تا به کنوانسیون وین احترام بگذارند و دیپلمات ایرانی را آزاد نمایند .

با این وجود ، کشور اتریش از ایران خواسته تا به مصونیت سیاسی این دیپلمات را پایان دهد .

فرانسه خاطرنشان کرده که از ٬٬ ایده ئولوژی و فعالیت های مجاهدین خلق حمایت نمی کند ٬٬ با وجود آنکه هر ساله ، آنها در این کشور میتینگ خود را برگذار می کنند .

بنیامین ناتانیاهو با صراحت طی سخنرانی خود در چهارم ماه ژوییه ، از برتری اطلاعاتی که سرویس های کشورش به ایالات متحده مخابره کرده بودند ، قدر دانی کرد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« Les Moudjahidin perdus », par Paul Labarique, Réseau Voltaire, 17 février 2004.