در حالی که هیچ نیروی سیاسی معتبری در لیبی وجود ندارد ، چهار شخصیتی که توسط کشورهای ویرانگر دولت لیبی حمایت می شوند ، برای دهم ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کنند [1]

قبایلی که پایه ی اصلی جامعه ی لیبی می باشند ، به طور دست جمعی از برگذاری این انتخابات حمایت کرده اند ، اما به شرطی که افرادی از خاندان قزافی در آن شرکت داشته باشند ؛ این همان موردی است که کشورهای غربی به هر قیمتی می خواهند از آن جلوگیری نمایند . به همین جهت ، دادگاه جنایی بین الملل ، بر پایه ی خواسته ی جراید غربی ، سیف الاسلام را متهم به اعمال جنایت های مختلفی می کند و برای او حکم بازداشت صادر کرده .

گذرشات بیشماری نشان می دهد که پسر دوم معمر قزافی ، سیف الاسلام ، یکی از رهبران مورد علاقه ی مردم این کشور می باشد . به هنگام دوران جمهوری عرب لیبی ، او نماینده ی پدر خود بود و نشان داد که قابلیت مذاکره و اداره ی کشور را دارد .

سیف الاسلام قزافی ، بروشوری منتشر کرده که راهکارهای خود را برای ریاست جمهوری نشان می دهد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« Déclaration politique sur la Libye », « La Libye selon l’Onu et la dure réalité », Réseau Voltaire, 29 mai et 5 juin 2018.