ولترشبکه

سیف الاسلام قزافی طرح خود را منتشر می نماید

+

در حالی که هیچ نیروی سیاسی معتبری در لیبی وجود ندارد ، چهار شخصیتی که توسط کشورهای ویرانگر دولت لیبی حمایت می شوند ، برای دهم ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کنند [1]

قبایلی که پایه ی اصلی جامعه ی لیبی می باشند ، به طور دست جمعی از برگذاری این انتخابات حمایت کرده اند ، اما به شرطی که افرادی از خاندان قزافی در آن شرکت داشته باشند ؛ این همان موردی است که کشورهای غربی به هر قیمتی می خواهند از آن جلوگیری نمایند . به همین جهت ، دادگاه جنایی بین الملل ، بر پایه ی خواسته ی جراید غربی ، سیف الاسلام را متهم به اعمال جنایت های مختلفی می کند و برای او حکم بازداشت صادر کرده .

گذرشات بیشماری نشان می دهد که پسر دوم معمر قزافی ، سیف الاسلام ، یکی از رهبران مورد علاقه ی مردم این کشور می باشد . به هنگام دوران جمهوری عرب لیبی ، او نماینده ی پدر خود بود و نشان داد که قابلیت مذاکره و اداره ی کشور را دارد .

سیف الاسلام قزافی ، بروشوری منتشر کرده که راهکارهای خود را برای ریاست جمهوری نشان می دهد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] « Déclaration politique sur la Libye », « La Libye selon l’Onu et la dure réalité », Réseau Voltaire, 29 mai et 5 juin 2018.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.