Libya’da artık hiçbir meşru siyasi otorite yokken, Libya devletini yıkan ülkeler tarafından desteklenen dört şahsiyet 10 Aralık 2018’de milletvekili ve başkanlık seçimlerinin yapılması taahhüdünde bulundu [1].

Libya toplumunun belkemiğini oluşturan aşiretler tamamı, Kaddafi yanlılarının katılmasına izin verilmesi –Batı’nın her ne pahasına olursa olsun önlemek istediği– koşuluyla bu seçimlerin yapılması doğrultusunda görüş bildirdiler. Uluslararası Ceza Mahkemesi, sadece Batı basınından elde ettiği gazete kupürleriyle Seyfülislam Kaddafi çeşitli sular işlemekle suçluyor ve ona yönelik bir yakalama emri bulunduruyor.

Birçok kamuoyu araştırması Muammer Kaddafi’nin ikinci oğlunun ülkedeki en popüler lider olmadığını gösteriyor. Libya Arap Cemahiriyesi döneminde babasını temsil ediyor ve müzakere ve yönetme konusunda yetenekli olduğunu ortaya koymuştu.

Seyfülislam Kaddafi yakınlarda Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik girişimini sunan bir broşür yayınlamıştı.

Çeviri
Osman Soysal

[1« Déclaration politique sur la Libye »; “BM’ye göre Libya ve acı gerçekler”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 29 Mayıs ve 5 Haziran 2018.