Nye bevis rundt Lafarges aktiviteter har blitt overlevert den rettslige etterforskningen i Paris. De nye bevisene viser at IS i Syria har gjort sementbestillinger og at de var innstilte på å kjøpe LaFarges fabrikker for å kunne produsere sementen selv.

La oss ikke glemme at sementen som LaFarge produserte under krigen mot Syria bare kunne brukes i området som var kontrollert av jihadistene og NATO, ikke i området kontrollert av Den Syriske Arabiske Republikken. De eneste vesentlige konstruksjonene som ble reist i det jihadist-kontrollerte området var militære befestninger under bakken.

Det er derfor usannsynlig at LaFarge ikke visste at sementen som ble produsert i Syria ville bli brukt til befestninger for IS [1].

Oversettelse
Roger Ekse

[1Avsløringer - Lafarge-Holcims jihad”, av Thierry Meyssan, Oversettelse Knut Lindtner, Voltaire Network, 24 mars 2017.