İran İslam Cumhuriyeti 16 Temmuz 2018 tarihinde Uluslararası Adalet Divanına ABD’yi şikayet etti.

Bu mahkeme üye devletler arasındaki sorunları çözmeye yetkili Birleşmiş Milletler dahilindeki bir yargı organıdır.

Tahran, Washington’un 5+1 (JCPoA) mutabakatından geri çekilmesinden sonra kendisine karşı koyduğu yaptırımların 15 Ağustos 1955 tarihli Ekonomik İlişkiler ve Konsolosluk Hukukuna ilişkin iki taraflı anlaşmanın IV 1), VII 1), VIII 1), VIII 2), IX 2) et X 1) maddelerine aykırı olduğunu değerlendiriyor.


 Dava talep dilekçesi (Pdf)
 İhtiyati tedbir talebi (Pdf)
 1955 tarihli sözleşme (Pdf)

Çeviri
Osman Soysal