ولترشبکه

سلطان اردوغان بر کرسی الزامات شغلی خود

+

رجب طیب اردوغان در الزامات شغلی جدید خود بر کرسی حکومت نشست ؛ الزامات جدید به خاطر آن که بار دیگر انتخاب شد و قانون اساسی جدید را به اجرا گذاشت .

برای برگذاری مراسم مجللی در کاخ سفید ، ٬٬ سلطان ٬٬به آذربایجان و سپس قبرس سفر کرد تا نشان دهد مرزهای کشورش فراتر از ترکیه ی کنونی گسترده شده .

٬٬Vبه هنگام ایراد نطق ٬٬ سلطان ٬٬ با دست علامتی رانشان داد که ٬٬ پیروزی نبوده بلکه نشان ٬٬رابیا ٬٬ که پس از سقوط محمد مرسی در مصر ، که به پنج سال زندان محکوم شده ، علامت تعلق خاطر به اخوان مسلمین می باشد . جراید ترکیه اطمینان خاطر داده اند که این نماد از سوی اردوغان طرح شده .

٬٬ سلطان ٬٬ کابینه ی محدودی را در نظر گرفته و وزارت اقتصاد را به داماد خود برات آلبایراک سپرده است . برات آلبایراک از سوی موسسه ی خود چالیک هولدینتگ ، حمل و نقل ۸۵۰۰ کامیون نفت کشی که از داعش ربوده شده را به عهده دارد [1]

تمام همکاران نخست وزیر سابق احمد داووداغلو از سمت های خود برکنار شدند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] « La famille Erdoğan et Daesh (suite) », Réseau Voltaire, 3 novembre 2016.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.