پرزیدنت رجب طیب اردوغان دستور پایان دادن به وضعیت اضطراری را صادر کرد .

به دنبال سوء قصد جانی که از سوی سازمان سیا برای کشتن او ترتیب داده شده بود و کودتای نظامی که در پی آن به وجود آمد ، در ۱۵ ماه ژوئیه ۲۰۱۶ ، وضعیت اضطراری برای مدت ۳ ماه وضع شد و هفت بار تمدید گردید .

مسئولین دولت ترکیه از وضعیت اضطراری استفاده کردند و توانستند تمام عواملی که نسبت به حزب آ ک پ خصومت نشان می دادند از بخش دولتی و از میان موسسات پاک سازی کنند ، به خصوص افرادی که به فتح الله گولن وابسته بودند . فتح الله گولن که در به قدرت رسیدن اردوغان نقش عمده ای داشت ، همچنان به ایالات متحده وفادار ماند ، و همین امر او را از متعهد ترک خود جدا کرد .

بیش از صدو پنجاه هزار تن از کارمندان عالی رتبه از کار برکنار شدند . بیش از هشتاد هزار شهروند به زندان افکنده شدند ، طوری که متصدی زندان ها مجبور شد تا زندانیان عادی را به خاطر کمبود جا از زندان آزاد کند . حدود بیست و هشت هزار نفر از مخالفان نیز محکوم شدند .

در هفته ی آینده طی جلسه ی بزرگ ملی ترکیه ، برداشت وضعیت اضطراری مطرح خواهد شد . تمام تظاهرات شبانه ممنوع خواهدبود و دولت می تواند کارمندان عالی رتبه را بدون ارائه ی دلیل از کار برکنار سازد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian