ولترشبکه

اردوغان به دوسال وضعیت اضطراری پایان داد

+

پرزیدنت رجب طیب اردوغان دستور پایان دادن به وضعیت اضطراری را صادر کرد .

به دنبال سوء قصد جانی که از سوی سازمان سیا برای کشتن او ترتیب داده شده بود و کودتای نظامی که در پی آن به وجود آمد ، در ۱۵ ماه ژوئیه ۲۰۱۶ ، وضعیت اضطراری برای مدت ۳ ماه وضع شد و هفت بار تمدید گردید .

مسئولین دولت ترکیه از وضعیت اضطراری استفاده کردند و توانستند تمام عواملی که نسبت به حزب آ ک پ خصومت نشان می دادند از بخش دولتی و از میان موسسات پاک سازی کنند ، به خصوص افرادی که به فتح الله گولن وابسته بودند . فتح الله گولن که در به قدرت رسیدن اردوغان نقش عمده ای داشت ، همچنان به ایالات متحده وفادار ماند ، و همین امر او را از متعهد ترک خود جدا کرد .

بیش از صدو پنجاه هزار تن از کارمندان عالی رتبه از کار برکنار شدند . بیش از هشتاد هزار شهروند به زندان افکنده شدند ، طوری که متصدی زندان ها مجبور شد تا زندانیان عادی را به خاطر کمبود جا از زندان آزاد کند . حدود بیست و هشت هزار نفر از مخالفان نیز محکوم شدند .

در هفته ی آینده طی جلسه ی بزرگ ملی ترکیه ، برداشت وضعیت اضطراری مطرح خواهد شد . تمام تظاهرات شبانه ممنوع خواهدبود و دولت می تواند کارمندان عالی رتبه را بدون ارائه ی دلیل از کار برکنار سازد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.