به گفته ی بلومبرگ ، پرزیدنت ولادیمیر پوتین ، از هم تای آمریکایی خود دونالد ترامپ خواست تا با کمک یکدیگر مسئله ی دونباس را حل کنند [1].

ممکن است رفراندومی تشکیل شود ، که زیر نظر اتحادیه ی بین المللی خواهد بود تا بگذارد ساکنان این منطقه برای آینده ی خود تصمیم بگیرند.

پرزیدنت ترامپ هنوز پاسخی به این موضوع نداده است .

در پیمان مینسک ،برای دومای اوکراین موقعیت خاصی برای دونباس در نظر گرفته شده بود ، همچنین انتخاباتی منطقه ای ؛ اما پرزیدنت اوکراین پدرو پاراشنکو ( در تصویر ) با آن مخالفت نموده .

در ماه مه ۲۰۱۴ ، دونباس رفراندومی برای استقلال خود ترتیب داد . جمعیت عظیمی برای جدایی دونباس از اوکرایین رای داده بودند ، اما کشورهای غربی خشم خود را نسبت به آن ابراز داشتند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1"Putin Tells Diplomats He Made Trump a New Offer on Ukraine at Their Summit", Ilya Arkhipov, Bloomberg, July 19, 2018.