از اول ماه ،FNUOD‌نیروهای سازمان ملل که برای رعایت تعهد
اوت ۲۰۱۸ ( روز بزرگداشت ارتش عرب سوریه ) ، نخستین گشت های مراقبتی خود را در خط مرزی میان سوریه و اسرائیل که از چهار سال پیش ترسیم شده است ، آغاز نمود ند.

مجبور به ترک فعالیت خود شد و القاعده FNUOD در ۲۸ ماه اوت ۲۰۱۴ ،
با کمک ارتش اسرائيل ، جایگزین آن گردید . سازمان ملل ، تاوان آزادی ۴۵ تن از کلاه آبی های اهل فیجی را که ربوده شده بودند ، توسط بانک به این سازمان تروریستی پرداخت نمود . با این وجود سازمان ملل هرگز حاضر نشد تا نام صاحب حساب را فاش سازد.

سرگئی رودسکویی ‌( در تصویر بالا ) اذعان داشت ، کلاه آبی ها ، به طور نمادین توسط پلیس نظامی روسیه اسکورت شدند ؛
روسیه ۸ پست دیده بانی ، جلوتر از خطوط استقرار آنها به وجود آورده تا نگذارد آشوب هایی در این نقاط به وجود آیند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian