ولترشبکه

آماده سازی زمینه ی اعلام طرح ایالات متحده برای خاور میانه

+

دولت ترامپ در حال آماده سازی ارائه ی طرح خاور میانه ی خود می باشد.

دو طراح عمده ی آن عبارتند از جارد کوشنر و جازون گرینبالت ، در حول عملی سازی طرح ، در سه محور اصلی ، نمایندگانی قرار خواهند گرفت که عبارتند از مشاهده ی :
- نتایج سیاسی و امنیتی طرح
- نتایج اقتصادی طرح
- ارتباطات استراتژیک طرح

پادشاه سلمان عربستان سعودی یادآوری نمود ، کشورش از طرح صلح شاهزاده عبدالله ، که در لیگ عرب ، سال ۲۰۰۲ تصویب گردید [1] ، پیوسته و به طور روشن حمایت می کند ؛ عملی سازی طرحی که از سوی برخی از ناظرین به صورت دعوت به رعایت نظم و قاعده به پسرش شاهزاده محمد بن سلمان ،تفسیر گردید .

محمود عباس ، رئيس حکومت خود گردان فلسطین ،از زمان انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم ، به طور قاطع هر گونه صلاحیت ایالات متحده را برای گفتگو رد نمود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.