رئيس جمهور سابق ایران ، محمود احمدی نژاد ، که هم اکنون در حصر خانگی به سر می برد ، توسط ویدیو -که با حساب تلگرام او ـ منتشر می شد ، اعلام کرد که شیخ حسن روحانی باید استعفا دهد .

پرزیدنت روحانی نسبت به بیرون آمدن ایالات متحده از قرار داد ۵+۱ واکنش نشان داده بود ، اما اطمینان خاطر می داد که بر اوضاع مسلط می باشد . اما عکس این موضوع اتفاق افتاد : دولت او که بر روابط اقتصادی با واشنگتن حساب می کرد و از این رو سیستم دور زدن تحریم ها را که توسط پرزیدنت احمدی نژاد طراحی شده بود ، از میان برد .

از ابتدای سال جدید ، پول ایرانی به میزان شصت درصد نسبت به دلار پایین آمد و میزان بیکاری ۴۰ درصد برآورد شد . بسیاری از خدمات عمومی از فعالیت باز مانده اند : و در بسیاری نقاط کشور آب برای نوشیدن ،مطلوب نمی باشد .

تظاهرات ضد دولتی از هشت ماه پیش ، و از ماه دسامبر ۲۰۱۷ آغاز شد و به طور آهسته تمام کشور را فرا گرفت . مردم خواستار قطع حمایت مالی از حماس و برخی میلیشیای عراقی و حتا در مواردی محدود علیه حمایت از سوریه و حزب الله شعار می دادند . تظاهر کنندگان خواستار استعفای پرزیدنت حسن روحانی ، و حتا رهبر معظم انقلاب بودند.

رهبر معظم انقلاب با محمود احمدی نژاد در پایان دوران ریاست جمهوری او اختلافاتی داشت. حتا او را به بد عهدی نسبت به مسلمانان متهم نمود ، به این دلیل او را در انتخابات ریاست جمهوری نپذیرفتند.

محمد احمدی نژاد پیوسته انقلاب ضد امپریالیستی امام خمینی را دنبال می کند ، و از حضور پررنگ روحانیون در صحنه ی سیاسی مخالف است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian