Voltaire Network

Sensur av internett er i gang

+

I løpet av mindre enn 12 timer har internett-giganter stengt alle internettkontoene til Infowars-gruppen og den amerikanske journalisten Alex Jones (se foto) som begge er pro Trump.

Stengingen kommer som som følge av justiskomiteens høring om internettsensur i Representantenes Hus i USA. Høringen ble koordinert av Apple, Facebook, Google, Spotify og YouTube, (men ikke Twitter).

Alle videoene som Alex Jones har laget er blitt fjernet fra internett.

Avgjørelsen bunner i ideologisk puritanisme som anfører at vi alle har et ansvar for å ta avstand fra avvikende tale. Faktum er at dette strider med den amerikanske oppfatningen av ytringsfrihet slik det kommer til uttrykk i det første grunnlovstillegget i USAs konstitusjon.

For nå snart to år siden, den 25 oktober 2016, publiserte vi en artikkel på fransk, “USA - reformasjon eller sammenbrudd” skrevet av Thierry Meyssan (fransk journalist og politisk analytiker). Vi publiserte også den engelske oversettelsen av Pete Kimberley. Som Thierry forutså i sin artikkel, har en liten gruppe private journalister med bånd til USAs demokratiske parti nå satt en stopper for et av prinsippene som USA ble grunnlagt på.

Oversettelse
Roger Ekse

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.