I løpet av mindre enn 12 timer har internett-giganter stengt alle internettkontoene til Infowars-gruppen og den amerikanske journalisten Alex Jones (se foto) som begge er pro Trump.

Stengingen kommer som som følge av justiskomiteens høring om internettsensur i Representantenes Hus i USA. Høringen ble koordinert av Apple, Facebook, Google, Spotify og YouTube, (men ikke Twitter).

Alle videoene som Alex Jones har laget er blitt fjernet fra internett.

Avgjørelsen bunner i ideologisk puritanisme som anfører at vi alle har et ansvar for å ta avstand fra avvikende tale. Faktum er at dette strider med den amerikanske oppfatningen av ytringsfrihet slik det kommer til uttrykk i det første grunnlovstillegget i USAs konstitusjon.

For nå snart to år siden, den 25 oktober 2016, publiserte vi en artikkel på fransk, “USA - reformasjon eller sammenbrudd” skrevet av Thierry Meyssan (fransk journalist og politisk analytiker). Vi publiserte også den engelske oversettelsen av Pete Kimberley. Som Thierry forutså i sin artikkel, har en liten gruppe private journalister med bånd til USAs demokratiske parti nå satt en stopper for et av prinsippene som USA ble grunnlagt på.

Oversettelse
Roger Ekse