Mens forhandlingene om fortsatt integrering av dem i den syrisk-arabiske republikken, holder kurderne i PYD innbitt fast på sin politikk med den påtvungne kurdiseringen i Nord-Syria i regionen, kjent som Rojava.

PYD er den syriske grenen av det tyrkiske PKK (Kurdistans Arbeiderparti). PKK er det Kurdiske Uavhengige Partiet etablert i Tyrkia i 1978.

PYD grep anledningen i situasjonen som oppsto under utenlandsk aggresjon mot Syria, og slo seg sammen med de tyrkiske kurderne som hadde flyktet til Syria på grunn av tyrkisk forfølgelse. De har forsøkt å etablere en uavhengig stat i Nord-Syria med hjelp av USA og franske og israelske militære.

Etter de kom til området som asylsøkere på 1980-tallet har de kurdiske medlemmene av PYD satt i gang en tvungen «kurdisering» av den arabiske og kristne befolkningen. Dette inkluderer ekspropriering av eiendom uten kompensasjon, påbudt verneplikt for ungdom til å registrere seg i den pro-USA militsen, og innføring av en ny læreplan i skolene som er tilpasset PKKs ideologi, på det kurdiske språket.

Det siste påfunnet for ytterligere «kurdisering» skjedde den 7. august 2018. Det tyrkiske PKK stengte den syriske kristne skolen i Derbiseye (en by i Nord-Syria). De nektet dem tillatelse til å fortsette, til tross for bønnfalling fra den syriske biskopen i Hasaké, monseigneur Maurice Amish, om å få fortsette sine studier.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no