Voltaire Network

PKK fortsetter den påtvungne «kurdiseringen" i Nord-Syria

+

Mens forhandlingene om fortsatt integrering av dem i den syrisk-arabiske republikken, holder kurderne i PYD innbitt fast på sin politikk med den påtvungne kurdiseringen i Nord-Syria i regionen, kjent som Rojava.

PYD er den syriske grenen av det tyrkiske PKK (Kurdistans Arbeiderparti). PKK er det Kurdiske Uavhengige Partiet etablert i Tyrkia i 1978.

PYD grep anledningen i situasjonen som oppsto under utenlandsk aggresjon mot Syria, og slo seg sammen med de tyrkiske kurderne som hadde flyktet til Syria på grunn av tyrkisk forfølgelse. De har forsøkt å etablere en uavhengig stat i Nord-Syria med hjelp av USA og franske og israelske militære.

Etter de kom til området som asylsøkere på 1980-tallet har de kurdiske medlemmene av PYD satt i gang en tvungen «kurdisering» av den arabiske og kristne befolkningen. Dette inkluderer ekspropriering av eiendom uten kompensasjon, påbudt verneplikt for ungdom til å registrere seg i den pro-USA militsen, og innføring av en ny læreplan i skolene som er tilpasset PKKs ideologi, på det kurdiske språket.

Det siste påfunnet for ytterligere «kurdisering» skjedde den 7. august 2018. Det tyrkiske PKK stengte den syriske kristne skolen i Derbiseye (en by i Nord-Syria). De nektet dem tillatelse til å fortsette, til tross for bønnfalling fra den syriske biskopen i Hasaké, monseigneur Maurice Amish, om å få fortsette sine studier.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.