President Donald Trump har inndratt sikkerhetstjenesteklareringen til John Brennan (foto), tidligere sjef for CIA.

Som tidligere stasjonssjef i Saudia Arabia og stabssjef for George Tenet (under presidentene Clinton og Bush junior), ble han den første sjefen for det nasjonale anti-terrorsenteret etter angrepene 11. september 2001. Velvillig til bruk av tortur, ble han utnevnt som CIA-sjef av Barack Obama. Etter avtalen mellom Trump og Putin i Helsinki (16 juli) har han anklaget Trump for “forræderi”.

President Trump har også bedt om revidering av sikkerhetsklareringen til James Clapper, James Comey, Michael Hayden, Sally Yates, Susan Rice, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page og Bruce Ohr.

I USA hvor alle toppembedsmenn fjernes etter valget av en ny president, beholder de som slutter fullmaktene. På denne måten er de med på opprettelsen av en herskende klasse som vet, avskåret fra folket som ikke vet.

Å utfordre dette prinsippet anses av puritanerne som en overtredelse av det 1. grunnlovstillegget (ytringsfriheten), i den grad det frarøver motstandere muligheten til å delta i den offentlige debatten på lik linje med dem som utøver makt. Dette spørsmålet var ikke et emne ved innføringen av det 1. grunnlovstillegget ettersom toppembedsmenn ikke nødvendigvis var på samme politiske side som presidenten. Jacksonianerne hevder på den andre siden at sikkerhetsklareringer ikke skal brukes som et privilegium da dette innebærer et brudd med borgerlig likestilling for innbyggerne.

Oversettelse
Roger Ekse