پرزیدنت دونالد ترامپ از جان برنان ( در عکس فوق ) رئیس سابق سازمان سیا ، از برخورداری دفاع سری محروم ساخته .

جان برنان ، رئيس سابق سازمان سیا در عربستان سعودی ، سپس رئیس کابینه ی جرج تنه ( به هنگام ریاست جمهوری کلینتون و بوش پسر ) ، و پس از حادثه ی ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ ، اولین رئیس مرکز ملی ضد تروریست می باشد . او موافق اعمال شکنجه بوده و از سوی باراک اوباما به ریاست سازمان سیا برگزیده می شود . پس از توافق پوتین و ترامپ در هلسینکی در تاریخ ۱۶ ماه ژوئیه ، او پرزیدنت ترامپ را متهم به خیانت می کند .

پرزیدنت ترامپ نیز در خواست نموده تا استحقاق جیمز کلاپر ، جیمز کومی ، مایکل هایدن ، سالی یاتس ، سوزان رایس ، اندرو مک کاب ، پیتر استرزوک ، لیزا پیج و پروس اوهر از برخورداری دفاع سری را باز بینی نمایند .

در ایالات متحده ، تمام مسئولین ارشد حکومتی به هنگام انتخاب شدن رئیس جمهور جدید عزل می شوند ، اما ذیحق بودن آنها در اسرار دفاعی محفوظ می ماند .به این صورت آنها می توانند در تشکیل طبقه ی حاکمه ای که از سوی مردم شناخته نمی شود و رابطه ای با آنها ندارد ، همکاری داشته باشند .

بررسی مجدد این اصل توسط پیوریتن ها به صورت اهانت به اصلاحیه ی ماده ی اول قانون ( آزادی بیان ) می باشد ، چرا که مخالفان را از داشتن شایستگی شرکت در مباحثات عمومی ، داشتن اطلاعاتی هم ردیف حاکمان حکومتی محروم می سازد . این موضوع زمانی که اصلاحیه ی ماده ی اول قانون به اجرا درآمد مطرح نبود ، زیرا در آن زمان مسئولین ارشد حکومتی لزوماََ هم ردیف موقعیت سیاسی رئیس جمهور نبودند . جکسونین ها بر عکس ، اعتقاد دارند که دیحق بودن در اسرار دفاعی نباید به صورت یک امتیازی قلمداد شود که برابری مدنی شهروندان را حذف می کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian