ولترشبکه

دونالد ترامپ یکی از مخالفان خود را از برخورداری از دفاع سری محروم کرده

+

پرزیدنت دونالد ترامپ از جان برنان ( در عکس فوق ) رئیس سابق سازمان سیا ، از برخورداری دفاع سری محروم ساخته .

جان برنان ، رئيس سابق سازمان سیا در عربستان سعودی ، سپس رئیس کابینه ی جرج تنه ( به هنگام ریاست جمهوری کلینتون و بوش پسر ) ، و پس از حادثه ی ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ ، اولین رئیس مرکز ملی ضد تروریست می باشد . او موافق اعمال شکنجه بوده و از سوی باراک اوباما به ریاست سازمان سیا برگزیده می شود . پس از توافق پوتین و ترامپ در هلسینکی در تاریخ ۱۶ ماه ژوئیه ، او پرزیدنت ترامپ را متهم به خیانت می کند .

پرزیدنت ترامپ نیز در خواست نموده تا استحقاق جیمز کلاپر ، جیمز کومی ، مایکل هایدن ، سالی یاتس ، سوزان رایس ، اندرو مک کاب ، پیتر استرزوک ، لیزا پیج و پروس اوهر از برخورداری دفاع سری را باز بینی نمایند .

در ایالات متحده ، تمام مسئولین ارشد حکومتی به هنگام انتخاب شدن رئیس جمهور جدید عزل می شوند ، اما ذیحق بودن آنها در اسرار دفاعی محفوظ می ماند .به این صورت آنها می توانند در تشکیل طبقه ی حاکمه ای که از سوی مردم شناخته نمی شود و رابطه ای با آنها ندارد ، همکاری داشته باشند .

بررسی مجدد این اصل توسط پیوریتن ها به صورت اهانت به اصلاحیه ی ماده ی اول قانون ( آزادی بیان ) می باشد ، چرا که مخالفان را از داشتن شایستگی شرکت در مباحثات عمومی ، داشتن اطلاعاتی هم ردیف حاکمان حکومتی محروم می سازد . این موضوع زمانی که اصلاحیه ی ماده ی اول قانون به اجرا درآمد مطرح نبود ، زیرا در آن زمان مسئولین ارشد حکومتی لزوماََ هم ردیف موقعیت سیاسی رئیس جمهور نبودند . جکسونین ها بر عکس ، اعتقاد دارند که دیحق بودن در اسرار دفاعی نباید به صورت یک امتیازی قلمداد شود که برابری مدنی شهروندان را حذف می کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.