در ۱۳ ماه اوت ۲۰۱۸ ، جرمی هانت ، مشاور وزیر امور خارجه ی انگلستان در برابر مجلس عوام این کشور اذعان داشت که از نتیجه ی رای گیری سال ۲۰۱۳ پشیمان است ، زیرا پارلمان از مداخله ی نظامی علیه رژیم اسد جلوگیری کرده بود .

با این وجود ، بنا بر گذارش تایم در ۲۱ اوت ، دولت بریتانیا ، برنامه ی حمایت از مناطق شورشیان سوریه را کاهش خواهد داد .

تا این زمان ، انگلستان به عناصر منطقه ی ادلیب کمک های مالی ارسال می کرده . در واقع این منطقه توسط عناصر جهادی سراسر سوریه اشغال شده است . هر یک از مناطق ادلیب ، توسط عناصر مسلح متفاوتی که اکثراََ با یکدیگر در حال جنگ می باشند .اشغال شده

ترکیه ، انگلستان و فرانسه تمام نیازهای حیاتی آنها را تامین می کنند . به خصوص ارتش ترکیه همراه با نیروهای اس آ اس ( نیروهای ویژه ی هوایی بریتانیا ) به طور کامل این منطقه را اشغال کرده اند .

سوریه و روسیه ، در حال تدارک حمله به این عناصر جهادی می باشند .

titre documents joints