ولترشبکه

فیسبوک و تئویتر از سانسور اطلاعات به خود می بالند

+

فیسبوک و تئویتر اعلام کرده اند ، اطلاعاتی در رابطه با ایران و روسیه را سانسور کرده اند . به گفته ی آنها این اخبار جعلی بوده است . با این وجود از هویت و حساب ها و محتویات آنها هیچ اطلاعاتی درز نمی دهند ، از این رو نمی توان قانونی بودن این سانسورها را بررسی کرد و افراد سانسور شده نیز قادر به اعتراض نمی باشند .

به لحاظ تاریخی ، ایالات متحده از آزادی بیان مطلق برخوردار می باشند ( این موضوع شامل اخبار جعلی و بیانات توام با نفرت نیز می باشد ) که بند اصلاحی ماده ی اول قانون اساسی آنها می باشد . این ماده ی قانونی باعث شده تا هیچ گونه سانسوری واقع نشود ، همچنین دسترسی به راز های کسانی که سانسور شده اند ، محال باشد ( برعکس آن چیزی که به هنگام انکیزیسیون اتفاق می افتاد ) [1] این راهکار دقیقاََ همان ضمانت اجتماعی است ، که توسط جمهوری خلق چین به کار رفته ، و تا کنون از سوی کشورهای غربی مورد اعتراض واقع شده است .

علاوه بر این ، فیسبوک توانسته پنج هزار گزینه را حذف کند تا اعلام کنندگان بتوانند مخاطبین خود را نشانه بگیرند . پس از آنکه موضوع جنجال بر انگیز وزیر مسکن ایالات متحده عنوان شد ،این موضوع مانع از فیلتر کردن بر پایه ی مسائل سیاسی ، مذهبی و ملیتی گردید .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] “Facebook is rating the trustworthiness of its users on a scale from zero to 1”, Elizabeth Dwoskin, The Washington Post, August 21, 2018.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.