رئیس سابق بانک مرکزی ایران ، محمود بهمنی ( که از نزدیکان رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد می باشد ) ، کارزاری برای مقابله با فساد آغاز کرده است .

او توانسته حساب های شخصی پنج هزار تن از فرزندان شخصیت های بارز کشور را که در خارج زندگی می کنند مشخص کند ، و معلوم شده که آنها بیش از پول موجود در خزانه ی کشور پول دارند ( حدود ۱۴۸ میلیارد دلار ) . در حالی که تنها سیصد تن از میان آنها به طور رسمی دانشجو می باشند ، و معلوم نیست که بقیه به چه علت به خارج از کشور مهاجرت کرده اند .

هشتگ ( فرزند شما کجاست ؟) ،عنوان گردید ، و بسیاری از شخصیت های دولت روحانی را مورد سوال قرار داد . موضوع زمانی اوج گرفت که عکس ازدواج شاهانه ی پسر سفیر ایران در دانمارک با خانمی طراح ( در عکس فوق ) همه جا پخش شد ، عکسی که نشان از سطح زندگی مجلل ، و به دور از هر گونه ریاضتی بود که توسط دولت به مردم توصیه می شود .

پس از امضای قرار داد ۵+۱ از سوی دولت اوباما با ایران ، تمام حامیان آن به ثروت های عظیمی دست یافتند ، اما سطح زندگی مردم ایران به شدت تنزل پیدا کرد .

پس از خروج پرزیدنت ترامپ از این قرار داد ، ۶۰٪ ارزش پول ریال نسبت به دلار سقوط کرد و میزان بیکاری به ۴۰ ٪ رسید : در واقع این موضوع برای ملت ایران بسیار مشقت بار است ، اما برای فرزندان برخی از شخصیت های کشور بسیار سودآور بوده است .