میشل اعون رئیس جمهور لبنان ، با بشار اسد ،هم تای سوری خود تماس تلفنی داشت .

از ابتدای جنگ سوریه ، تنها رئیس جمهور روسیه و اوستی جنوبی ، آناتولی بیبیلوو ، روابط رسمی با جمهوری عرب سوریه برقرار نمودند .

اکثر دولت های جهان بر این عقیده استواراند که جنگ سوریه ، ٬٬ جنگی است داخلی ٬٬ ، در حالی که کشورهای روسیه و اوستی جنوبی ، تاکید دارند که این بحران خشونت بار از خارج و به واسطه ی عناصر جهادی به وجود آمده است .

در ماه ژوئن ۲۰۱۲ ، احزاب مختلف لبنان اعلامیه ی بابدا را تنظیم نمودند [1] ، که به واسطه ی آن‌، هیچ یک از سازمان های لبنانی حق مداخله در جنگ سوریه را ندارد . با این وجود ، طرف های امضا کننده ، وارد این بحران شدند ، از یک سو -جریان آینده - ( حریری ) که مدافعی عناصر جهادی بوده ، و بعدها حزب الله که در کنار حکومت دمشق قرارگرفت .

پرزیدنت مشیل اعون ، معتقد است که بعد ای نشست پوتین و ترامپ در هلسینکی ( ۱۶ ماه ژوئیه ۲۰۱۸ ) ، سیاست ( عدم مداخله ) دیگر معنایی ندارد . از این رو ، او پیروزی پرزیدنت بشار اسد را به رسمیت می شناسد ، و به طور مستقیم در رابطه با بازگشت پناهندگان و عادی سازی روابط ، با او همکاری می کند .

بر عکس ، دیگر مسئولان سیاسی لبنان ، ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ را به صورت امری تصادفی قلمداد می کنند و نشست هلسینکی برای آنها امری است باطل و بی ارزش ، و همچنان به اعلامیه ی بابدا که از سوی باراک اوباما و هیلاری کلینتون در نخستین کنفرانس ژنو طراحی شده ، پایبنداند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« Déclaration de Baabda », Réseau Voltaire, 11 juin 2012.