Według szacunków, opublikowanych przez Pentagon, koszty wojen rozpoczętych po 11 września 2001 roku w ramach strategii Rumsfelda-Cebrowskiego, przekroczyły 1,5 biliona USD [1]. Główne wydatki poniesiono w czasie drugiej kadencji prezydenta Jerzego Busha młodszego i pierwszej kadencji Baracka Obamy.

Ale Uniwersytet Browna podważa te dane. Według danych tego uniwersytetu, rzeczywiste koszty amerykańskich wojen czterokrotnie przewyższyły ogłoszoną kwotę, czyli w rzeczywistości wyniosły ok. 5,6 biliona USD [2].

Przedstawiane jako „globalna wojna z terroryzmem”, działania te były de facto próbą realizacji strategii amerykańskiego admirała [polskiego pochodzenia] Artura Cebrowskiego [3], mającej na celu zniszczenie struktur państwowych i społeczeństw tej części świata, która nie jest związana z globalną gospodarką.

Tłumaczenie
Grzegorz Grabowski ">Grzegorz Grabowski
Polski blog

[11,5 biliona dolarów (1.500.000.000.000 USD). Zob.: Quarter 2: Cost of War Update as of March 31, 2018, US Department of Defense.

[25,6 biliona dolarów (5.600.000.000.000 USD). Zob.: Summary of US Costs of War in Iraq, Afghanistan, Pakistan, Syria and Homeland Security, FY2001-2018, Brown University.

[3Donald Trump – amerykański Gorbaczow”, Thierry Meyssan, Tłumaczenie Grzegorz Grabowski, Sieć Voltaire, 17 marca 2018. “The US military project for the world”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 22 August 2017.